Casting... Casting... Casting...

 

Destinul actorului de teatru mi s-a părut dintotdeauna fascinant. Este un miracol, similar manifestărilor sacrului în lumea noastră profană, dar și tragic deopotrivă. Actorul are această uluitoare capacitate a unui Demiurg de a re-crea universul, de a reconfigura datele lumii concrete și, prin aceasta, de a ne transporta pe noi, spectatorii, într-un univers paralel, de cele mai multe ori, dacă nu chiar de fiecare dată, mult mai fascinant decât realitatea imediată. Alteori are forța unui magician de a descoperi și a ne oferi particulele ascunse ale sufletelor noastre. Este curată magie și singurii artizani ai acesteia sunt acești minunați, eterni copii ai scenei. Pe de altă parte, vorbeam despre destinul lor tragic. Practicieni ai celei mai efemere dintre meserii, care își văd rolul muncii „murind” în fiecare seară la căderea cortinei, au totuși capacitatea să renască seară de seară, iar și iar, pentru a ne face pe noi mai buni. Dintotdeauna nedreptățiți, fie că erau menestreli sau actori ambulanți din Evul Mediu, purtând stigmatul oamenilor lipsiți de drepturi, le era interzisă înhumarea în cimitire. Și până în zilele noastre, marii actori ai scenei românești sunt trecuți prea ușor cu vederea și nu le recunoaștem valoarea decât după ce trec dincolo, în teatrul de deasupra norilor. Tocmai de aceea, dedic acest text tuturor actorilor de teatru, care au fost, care sunt și care vor fi.
Lucian Băleanu